สายตัวนำเปลือย

สายไฟฟ้าแบบเปลือย สายไฟฟ้าประเภทนี้จะใช้ภายนอกอาคาร

               สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable)

               สายอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable)

               สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)

               สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable)

               สายอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable)

               สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)

สายตัวนำเปลือย

  • Views: 382
  • Product Code: Cable
  • Availability: In Stock
0 Product(s) Sold
  • 500.00฿