3PH Oil-Immersed Transformer 22kV/400V 50Hz (PEA)

Rated Power : 50kVA-2500kVA


หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน (Oil-Immersed Transformer) หรือบางครั้งอาจจะเรียกว่า

Oil-Type โดยหม้อแปลงแบบนี้จะนิยมติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor used) โดยจะมีโครง

สร้างหลักที่ประกอบไปด้วย ขดลวด, แกนเหล็กซิลิคอน, น้ำมันหม้อแปลง, ตัวถัง, บุชชิ่งแรงสูง,

บุชชิ่งแรงต่ำ, เกย์วัดระดับน้ำมัน  และอุกรณ์อื่นๆ


3PH Oil-Immersed Transformer 22kV/400V 50Hz (PEA)

  • Views: 476
  • Product Code: 3PH Oil-Immersed Transformer 22kV/400V 50Hz (PEA)
  • Availability: In Stock
0 Product(s) Sold
  • 0.00฿