เพาเวอร์ปลั๊ก

เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่กระแสไฟ และ แรงดันไฟฟ้าสูง มาตรฐานของ Power plugจะยึดตามมาตรฐาน IEC โดยมีลักษณะของ Power Plug 18  ชนิด ทั่วโลก

เพาเวอร์ปลั๊ก

  • Views: 427
  • Product Code: PCE
  • Availability: In Stock
0 Product(s) Sold
  • 0.00฿