เทอร์มินอล

Terminal (เทอร์มินอล) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต่อสาย หรือจุดต่อสายไฟนั่นเอง  ซึ่งมีด้วยกันหลายชนิด

การใช้งานของเทอร์มินอลนั้น ขึ้นอยู่กับหลายๆองค์ประกอบ อาทิเช่น ลักษณะหน้างาน  พื้นที่ที่มีจำกัด  กระแสไฟ

ขนาดสายไฟ ฯ

เทอร์มินอล

  • Views: 517
  • Product Code: เทอร์มินอล
  • Availability: In Stock
0 Product(s) Sold
  • 0.00฿