Thermowell เทอร์โมเวล

 เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้สิ่งที่ต้องการวัดสัมผัสเครื่องมือวัด (instrument) โดยตรง โดยมีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ เพิ่มความแข็งแรงทนทานให้ตัวเทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) หรืออาร์ทีดี (RTD) และป้องกันการเสียหายของตัวเครื่องมือวัดจากสภาวะการใช้งาน เช่น การกัดกร่อนจากสารเคมี หรือการแผ่รังสีจากแหล่งกำเนิดความร้อนของระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สารประกอบในตัวเครื่องมือวัดเกิดการเปลี่ยนแปลง

Thermowell เทอร์โมเวล

  • Views: 266
  • Product Code: Thermowell
  • Availability: In Stock
0 Product(s) Sold
  • 0.00฿