หลอดฮาโลเจน ชนิดแท่ง

เป็นหลอดไส้ที่มีไส้หลอดเป็นทังสเตน

หลอดฮาโลเจน ชนิดแท่ง

  • Views: 272
  • Product Code: PLUSLINE
  • Availability: In Stock
0 Product(s) Sold
  • 0.00฿