สตาร์ทเตอร์

สตาร์ทเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรสตาร์ท เมื่อเราเปิดสวิทช์ไฟวงจรทำงาน สตาร์ทเตอร์จะทำหน้าที่เป็นสะพานไฟเพื่อช่วยในการจุดติดไส้หลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ทำงาน หลังจากนั้น สตาร์ทเตอร์จะตัดตัวเองออกจากวงจรโดยอัตโนมัติ

สตาร์ทเตอร์

  • Views: 297
  • Product Code: S10
  • Availability: In Stock
0 Product(s) Sold
  • 0.00฿