Portfolio

ผลงานที่ผ่านมา (Portfolio)
  • ออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอกอาคาร อาคารสำนักงาน กปปส ภาค 5 .เชียงใหม่ ติดตั้งหม้อแปลง 100 KVA ปี58
  • ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบ 22 KV และระบบแรงต่ำ 400/230 V ภายนอกอาคารให้โครงการ Park Condo Dream และอาคารสำนักงาน CP Tower จังหวัดพิษณุโลก ให้กับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน
  • ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบ 22 KV และระบบแรงต่ำ 400/230 V ภายนอกอาคารให้ โชว์รูม BMW ที่จังหวัดพิษณุโลก และโชว์รูม Mazda .สิงบุรี ให้กับบริษัท นิธิบูรณ์ จำกัด 
  • บริษัท Scon Concrete ปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง(เปลี่ยนหม้อแปลงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น)และระบบแรงต่ำภายนอกอาคาร
  • อาคาร ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย ออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอกอาคาร (ระบบ 22 KV และระบบแรงต่ำ400/230 V) รวมถึงระบบแรงต่ำภายนอกอาคาร (315 KVA)
  • โรงแรมรัตนา ปาร์ค .พิษณุโลก ออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอกอาคาร (ระบบ 22 KV และระบบแรงต่ำ400/230 V) และระบบแรงต่ำภายนอกอาคาร (250KVA)
  • โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ .พิษณุโลก  ออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอกอาคาร โดยทำการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 500 KVA 
  • ศูนย์ซ่อม รถแบคโฮ บางปะอิน ออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอกอาคาร (ระบบ 22 KV และระบบแรงต่ำ 400/230 V) รวมถึงระบบแรงต่ำภายนอกอาคาร (315 KVA)